Dansk Mindfulness Center

Dansk Mindfulness Center

Se nye opstartsdatoer under "kurser".

Mine kurser i mindfulness afholdes gennem Dansk Mindfulness Center (mit eget). Det drejer sig om 8 ugers kurser, hvor det verificerede MBSR program af Jon-Kabat-Zin er den gennemgående tråd. Dertil føres bevidstgørende øvelser, som er hentet fra Psykomotorisk Terapi, afspændende og bevidstgørende øvelser.  

Gennem opmærksomt nærvær griber vi fat i nogle kraftfulde iboende ressourcer, der efterhånden - og med træning - hjælper dig i retning af klarhed og ro i sindet. Mindfulness er en kærlig og særlig måde at lære at tage vare på dig selv. Efter kurset vil du opleve mindre stress og større mental og kropslig sundhed, som blandt andet vil styrke din evne til at foretage selvstændige og hensigtsmæssige valg.

8-ugers MBSR Mindfulness kursus (Mindfulness Baseret Stress Reduktion).

 

MBSR programmet er det globalt set mest gennemtestede og forskningsmæssigt velafprøvede mindfulness program, udviklet af Dr.Jon Kabat-Zinn, University of Massachusetts.

De seneste års forskningsresultater af MBSR Mindfulness programmet og dennes positive indvirken på såvel fysiske, personlige som professionelle liv, skaber øget interesse for at opøve mindfulness/bevidst nærvær, som en vej til mere essentiel livskvalitet, personligt lederskab og livfuldhed. Der er allerede et væld af studier der dokumenterer effekten af MBSR Mindfulness programmet.

Det være sig øget koncentrationsevne, mental fleksibilitet og klarhed, kropsbevidsthed, beslutningsevne og performance. Samtidig minimeres negative mentale mønstre og stress, der giver mulighed for bedre samarbejdsevne, kommunikationsevne, relationskompetence, kreativitet og innovation. Kroppen frigøres for stressorer, slapper af, regulerer og helbreder lettere sig selv. Endvidere øges evnen til empati og dermed øget mulighed for en inkluderende og rummelig holdning til sig selv og andre. Dette gør en stor forskel i udviklingen af såvel personlig integritet, troværdighed og autenticitet.

På 8 ugers kurset, vil bl.a. følgende temaer blive berørt:

  • Bevidst nærvær og nuets kraft
  • Opmærksomhed der rummer tanker, følelser og kropslige sansninger
  • Håndtering af tankemylder, stress, smerte, angst, depression og helbredsproblemer
  • Nervesystemet, hjernen og selvberoligelse
  • Venlighed, (self)compassion 
  • Jordforbindelse, grounding og kropsbevidsthed
  • Relationskompetencer
  • Øget bevidsthed, evnen til at tage ansvar og vælge

Kurset er interaktivt og tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer og væren i livet – privat og på arbejdspladsen. Vi benytter os af opmærksomhedsøvelser i siddende, stående, liggende og gående meditationer, samt afspændingsøvelser og åndedræt. Endvidere gør kurset dig i stand til at udvikle og opretholde en efterfølgende daglig mindfulness meditationspraksis.

 

Forudsætninger og Form:

Der kræves ingen forudsætninger ud over interesse, nysgerrighed og lyst. Der vil dog forinden være en samtale om hvor du er i dit liv lige nu og om det er det rigtige for dig. Undervisningen foregår i en kombination mellem teoretisk stof, meditationsøvelser, kropsøvelser, instruktion og udvekslinger.

Der udleveres undervisningsmateriale, samt guidede øvelser til daglig træning. Du skal være indstillet på at bruge ca 30 min. dagligt mellem modulerne, til at træne forskellige dele af Mindfulness. Udvekslingerne tager afsæt i deltagernes erfaring og oplevelser fra den daglige praksis fra gang til gang.

Det er vigtigt for udbyttet, at man så vidt muligt kommer til alle timer og forsøger at lave hjemmearbejdet.

Hvad er MBSR

(Citat www.mindfulness.au.dk)

MBSR 8-ugers mindfulness programmet (Mindfulness-baseret stressreduktion) er et interventionsprogram udviklet af Jon Kabat-Zinn ved Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School, i USA. Det er et videnskabeligt dokumenteret virkningsfuldt program, der anvender intensiv træning i mindfulness til forbedring af helbred og livskvalitet, herunder effektiv håndtering af symptomer på stress, angst og depression, hos syge og raske personer. Metoden bruges til at arbejde med opmærksomheden – til at forholde sig til de tanker og følelser, der dukker op med en kærlig og accepterende opmærksomhed, også selv om det er tanker, man egentlig ikke har lyst til at have. På den måde kan man træne sig selv i at være fuldt til stede i nuet, samtidig med at man kan arbejde med sine reaktionsmønstre og sin vanetænkning. I MBSR-programmet indgår meditationsteknikker og yoga-øvelser uden religiøs kontekst.)

I modsætning til mange af de andre tilgængelige tilbud om mindfulness-kurser, -workshops, -foredrag etc., så er MBSR-programmet, underlagt internationale videnskabelige standarder for kvalificeret undervisning. Det er afgørende, at det gøres på et seriøst fundament, det er som underviser i MBSR et krav selv at have integreret mindfulness.

Meditation

Meditation, det bevidste nærvær indebærer ikke, at man skal tømme hovedet for tanker. I meditationen mærker man det som er; alle tanker, følelser og kropslige fornemmelser er tilladte – der er ikke noget, som kan være forkert, ligesom man heller ikke kan være dårlig til at meditere. Hvis tankerne flyver, registrerer man det og forsøger at bringe dem tilbage til åndedrættet. Bliver man fyldt af negative eller fordømmende tanker, eller føler man sig rastløs eller keder sig, er det det, man registrerer.

En central del af programmet er desuden body scan, hvor man bliver guidet igennem at mærke hele kroppen og på den måde øger sin kropsbevidsthed og lærer at mærke efter, hvordan man egentlig har det.

Afspændingsteknikker/yoga

Mindfulnessyoga er øvelser, hvor man ved hjælp af åndedrættet og opmærksomheden, koncentreret mærker sin krop. Man lærer at respektere kroppens grænser og løsne muskelspændinger. Det er smidighed, balance og styrketræning på én gang. Man prøver også at undersøge og acceptere tanker og følelser f.eks. frustration over, hvad kroppen ikke kan eller ens tendens til at presse kroppen for meget. Ved regelmæssig træning opnås mere styrke og fleksibilitet.

Gruppeundervisning

En vigtig pointe for programmet er, at det udfoldes sammen med andre. Kurset adskiller sig fra almindelig yoga og meditation ved, at man undervejs i forløbet enten i plenum eller i par taler om hvordan meditationen, hjemmearbejdet eller yogaøvelserne er forløbet, ligesom der er forskellige kommunikationsøvelser undervejs. Dette hjælper den enkelte til at se, at man ikke er ene om fx at føle smerte, kede sig, skamme sig eller være angst.

Man bestemmer selv, hvor meget man deler, men de fleste oplever, at det kan være rart at betro sig til andre, der deltager på samme vilkår som de selv, uanset hvilken baggrund den enkelte har, eller hvilken motivation man har for at deltage. Det er derfor hensigtsmæssigt, at man møder op med en åben interesse både for de andre deltagere og for kursusindholdet.

Deltagerkrav og -forudsætninger

Man behøver ikke at have nogen forudgående erfaring med hverken yoga eller meditation for at deltage i kurset. Styrken ved mindfulness-træning er at lade øvelserne virke af sig selv.

MBSR er et krævende program forstået på den måde, at man ofte bliver konfronteret med sider af sig selv og ens liv, som man ikke er så begejstret for, eller som måske volder én sorg. Det er derfor hårdt arbejde at meditere, selv om det på overfladen kan se afslappende ud.

Desuden skal man være indstillet på at bruge en relativt stor mængde tid undervejs i de otte uger, som kurset strækker sig over. Ud over en ugentlig kursusdag skal man meditere, dyrke yoga eller lave body scan minimum fem ud af syv dage; det kan derfor være en god idé på forhånd at overveje, hvordan de ca. 30 minutters daglig træning skal passes ind i ens øvrige program. Der findes dog også kortere guidede meditationer, man kan anvende på dage, hvor tiden ellers ikke slår til.

Mindfulness bliver for mange deltagere en naturlig del af deres liv, som de helst ikke vil undvære – heller ikke, når kurset er slut. Det mentale helbred kan fortfarende forbedres, og mange finder, at de har gavn af fortsat at meditere og dyrke yoga – resten af deres liv.

(Citat www.mindfulness.au.dk)

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere