Grundholdningerne i mindfulness

Grundholdningerne i mindfulness

Mindfulness er en særlig og kærlig måde at lære at tage vare på dig selv. Centralt i mindfulness er nærvær, fuld opmærksomhed på det, du lige nu og her beskæftiger dig med, tilstedeværelse med alle sanser vågne. Det handler ikke om at ignorere følelser og tanker, men om at observere dem og på den måde kunne betragte og forstå, hvad der automatisk driver dig og hvilke tankemønstre, du går rundt med.

 

Du har nytte af at lære mindfulness, hvis

 • du ofte mentalt ikke er til stede der, hvor du er.
 • du har en tendens til automatpilot og negativ, ruminerende tankevirksomhed.
 • du har en tendens til at være optaget af fortid eller fremtid.
 • du har en tendens til at vurdere oplevelser, så de ender med at gøre ondt på dig selv.
 • du har en tendens til at være utålmodig og rastløs.
 • du har en tendens til at ville handle fremfor at ville være.
 • du har en tendens til kun at ville fastholde det positive og skubbe det negative væk. 

Grundholdninger i mindfulness

 • Ikke dømme eller vurdere. Sindet har en tendens til at dømme og vurdere konstant. Denne vane er med til at låse os fast i automatiske reaktionsmønstre. Iagttag når det sker, forsøg ikke på at få sindet til at holde op med det. Sådan er det menneskelige sind. Din opgave er blot at opdage det. Iagttag hvad der sker, hvad du tænker og oplever og hvordan du reagerer på det. 
 • Tålmodighed. Accepter at tingene udvikler sig i deres eget tempo. Vær fuldkommen åben overfor hvert eneste øjeblik og accepter det fuldt og helt. Sommerfuglens proces fra puppe til sommerfugl kan ikke forceres eller fremskyndes. Det kan dine processer heller ikke.
 • En begynders sind, åbenhed. Nuets rigdom er selve livets rigdom. Se alting som om du så det for første gang. Intet øjeblik er mage til det næste. Se på andre med friske øjne, ikke gennem dine egne reflektioner af din bevidsthed og tanker om dette menneske. Se på dig selv med friske øjne.
 • Tillid. I meditationen opøver du en basal tillid til dig selv og dine fornemmelser. Vær tro imod det, du mærker og skab dine handlinger derudfra, fremfor at søge andre folks meninger, for at adoptere dem. Stol på, at det er ok, det du selv mærker og ager efter det. Øv dig i at tage ansvar for dig selv og lær at lytte til og stole på dig selv.
 • Ikke-stræben. Giv alt, hvad du oplever lov til at være der i øjeblikket. Det er der jo allerede, tanker, følelser, kropslige fornemmelser. Det gælder om at være opmærksom på det og tage imod det uden stræben efter at ændre på noget. Hvis du er anspændt, skal du blot være opmærksom på det. Hvis du er selvkritisk, så iagttag din dømmende hjernes aktivitet med venlighed overfor dig selv. 
 • Accept. Accepter tingene som de er lige nu. Også de ting, som medfører negative tanker og benægtelse, for eksempel sygdom, hovedpine eller andet, som ikke er velkomment. En del af helingsprocessen er at forlige dig med tingene som de er.
 • Give slip. Når vi opdager, at sindet er i gang med at vurdere eller dømme vores oplevelser, bruger vi mindfulness til at øve os i at give slip på at ville ændre på dem. At lade oplevelserne være som de er og bare iagttage dem, erkende dem og ikke gå videre med dem. 

Mindfulness er at være opmærksom - at være, bevidst i det aktuelle øjeblik - uden at dømme.

Mindfulness er en meditation uden religiøs tilknytning. Centrale elementer i mindfulness er dog opmærksomhedstræning i form af meditative teknikker hentet fra Buddhistisk tradition samt yoga øvelser. Den ældste form for Buddhistisk meditation kaldes for Vipassna meditation og betyder at ”se ting på den måde de er” eller mindful bevidsthed på det, der sker i nuet. Programmet har vist sig at have en god effekt både i forhold til stress/depression og kroniske smerter. 

De virksomme faktorer i mindfulness baseret kognitiv terapi er, at der sker en positiv ændring i vores relation til negative tanker og følelser. Gennem mindfulness lærer vi at betragte tanker som hændelser i sindet, som vi selv kan vælge, hvordan vi forholder os til, fremfor at betragte dem som uomtvistelige sandheder, som kan have negativ effekt på krop og sindstilstand. Vi får mulighed for at skille tankerne ad, så vi dermed kan vælge, hvilke vi vil handle på og hvilke vi bare vil lade være.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere